Ytmaterial

Allt efter som nya ytmaterial kommer på Bowlingkloten, ställs det högre krav på skötsel av kloten, att underhålla kloten, om man vill få ut det mesta av sitt klot.

Dagens ytmaterial i kloten är ett resultatet av vad tillverkarnas kemister åstadkommit i laboratorier. Med olika blandningar och tillsatser för att uppnå olika klot reaktioner.

Klotets yta står för 60-80% (lite olika siffror nämns, beroende på vilken du frågar) av klotets reaktion. Resterande står för viktblock, layout, spelaren för.

Flera av de nya ytmaterialen påstås inte dra åt sig olja? Vilket jag tycker är FEL. Det tar bara längre tid att fylla dem! Om de inte skulle dra till sig olja, ja, då skulle du nog inte kunna ta i dem, De skulle vara så smetiga med olja, och de skulle inte svänga mycket.

Vad man har gjort är att de har kommit på en typ av material, som tar bort oljan snabbare från ytan, in i klotets yta, Som har djupare porer, så att oljan sjunker djupare i klotet. Och du får ett klot som beter sig mer lika varje slag du slår.

Redan efter fyra till sex serier, så har ytan på ett nytt klot börjat "slätat" ut sig av olja, de blir blankare, och börjar att försämras, Men kan återställas med Abralon, siaair, eller liknande, för att inte tappa i reaktion. Det som ex, var 3000 yta, när den var ob (out of box) försämras successivt hela tiden och efter 20-30 serier kan den ytan (ob) vara borta. En del tillverkare rekommenderar t.o.m. att klotet lämnas in till en Proshop efter 50-60 serier för komplett renovering.

Det är därför viktigt att torka rent klotet efter varje slag. Och med klotrengörings medel efter varje spel tillfälle för att förlänga "livslängden".