Priser på arbeten (2022-10-01)

Helpluggning, om borrning (ny layout, nytt grepp)

Inkl. tum. + fingerinsatser

850:-
Ny borrning av eget medhavt klot 775:-

Borrning av eget klot för 2-handsspel

550:-
   
Pluggning tumhål + omborrning inkl. insats 395:-
Pluggning fingerhål + omborrning inkl. insatser 395:-
   
Ultraljudstvätt med ytjustering 175:-
Renovering, slipning + polering + ultraljudstvätt 330:-
   
Montering ny tuminsats 195:-
   
Fingerinsatser st.  40:-
Fingerinsatser inkl. montering i klot st. 50:-
   
Switch grip ytterhylsa i klotet 200:-
Switch grip tuminsats 250:-
   
IT Insats i klot 200:-
IT Tum grep 225:-
   
Abralon sliprondeller st 50:-